309 - 126 Edinburgh Place, Saskatoon, Saskatchewan, S7H 5J7